logo

 

 

Úvodem

Kachlová kamna

Realizujeme individuálně stavěná kachlová kamna (jak ostatně říká i název normy ČSN 73 4231). Každá jsou originálním kusem podle konkrétních potřeb, požadavků, jedinečného životního rytmu a stylu majitele. V případě zájmu o kontakt a konzultaci můžete použít tento formulář.

Historie kamnářství

Kamnařina patří mezi nejstarší řemesla, která vznikla specializací a časem osamostatněním od hrnčířské profese. Výroba hliněného nádobí provází člověka již mnoho staletí, avšak výroba a stavba kachlových kamen, kdy nestačí jen oheň obezdít, se začala na našem území rozšiřovat až v 15.století (zdroj).

Uzavřená kamna se vyvinula postupným zvětšováním obezdívky kolem otevřeného ohně. Z této doby také pocházejí první kachle / kachlová kamna. Kachle vznikly nejspíše z hliněných nádob poté, co si někdo povšiml, že dobře akumulují teplo. Nejstarší kachle měly hrncovitý tvar, což mělo výhodu mimořádně velké výhřevné plochy. Pravděpodobně se tehdy hotové kachle zatlačovaly do hrubé kostry kamen zhotovené z tvárné hlíny. Později se kamna stavěla a to se již kachle vyráběly ve dřevěných formách, aby měly shodné rozměry.

Kachlová kamna byla často umělecky zpracována, jak o tom svědčí zachovalé unikáty ze starých sídel. Kamna podléhala svým současným uměleckým směrům, a tak můžeme podle doby jejich vzniku najít kamna gotická, barokní, secesní, kubistická atd. Až do 19. století byla každá kachlová kamna originální výrobek. Ve druhé polovině 19. století dochází k průmyslové výrobě kachlů a kamen. Od té doby byla kachlová kamna součástí prakticky každého městského bytu. A kupříkladu ve starém centru Vídně je tomu tak dodnes.

Kamnářství dnes

Kachláky

U nás byl po 2. světové válce bohužel pomalu nabírán směr úpadku a zapomnění. Všeobecný trend byl nasměrován na centrální a ústřední vytápění a kachlová kamna zaznamenala naprostý propad, jelikož údajně připomínaly buržoazní dobu. Byl zrušen učební obor kamnář.

V cizích zemích jako je Rakousko, Německo a pod. se tento druh vytápění dál vyvíjel a rozšiřoval do domácností s nálepkou ekologické a nejlevnější. U nás převedení živlu ohně do interiéru degradovalo maximálně na výstavbu krbů do chalup a rodinných domů. Krb však vždy měl a má hlavně dekorativní funkci a jako topidlo je proto naprosto nevhodný (není k tomu zkrátka určený). Oproti tomu kachlová kamna jsou topidla pro lidský organismus velmi zdravá a příjemná, hlavně vytvářením zdravě ionizovaného vzduchu a šířením toho nejpřirozenějšího tepla – a to sálavého tepla.

V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla. První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně v srpnu 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí "kamnářů" začátkem listopadu 1995 v Praze. Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností.

 

Kamnářství Michael Vlček

Kachláky - detail

Naše kamnářství je poměrně mladé, ale protože kamnařina je především poctivé řemeslo, pracujeme se starými mistry tohoto oboru. Výsledkem je kombinace

energie a zručnosti, dynamiky a zkušeností, moderních poznatků a moudrosti našich předků. Více o nás zde. (viz poznámka níže)

Měli jsme možnost pracovat již na řadě nádherných projektů, z nichž některé jsou k nahlédnutí na stránce o naší práci.

Protože každá kamna jsou unikátní, spojte se prosím s námi pomocí údajů v kontaktních informacích. Rádi s vámi probereme vaše přání, požadavky a odpovíme na vaše otázky.

Rádi bychom vás také pozvali, abyste si prohlédli něco málo z naší práce. Galerie není zcela kompletní, ale doufáme, že vám poskytne alespoň základní přehled o tom, co pro vás můžeme udělat. Do galerií se dostanete buď kliknutím na některou z fotografií na této stránce nebo použijte odkaz v menu.

Děkujeme.